xuexue 发表于 2018-8-12 15:49:43

扌召-耳甹网络工作者 ...

扌召-耳甹网络工作者                                                                                             
A98
1.扌召耳甹对象:全,职妈妈、在校大学生、社,会闲,散人员,有空闲时间操作电脑或者手机的人员
2.工作地点:家里、学校、办公室等均可
3.工作时间:无限制。只要你有空均可
4.薪资待遇:天结100-500不等,多劳多得,以上无上限
5.有意者请联系:唯信:duoduo7758255

http://bbs.taiqigame.com/data/attachment/forum/201808/12/110643de6zm8ivpgvczrsm.png


页: [1]
查看完整版本: 扌召-耳甹网络工作者 ...